klíčová slova
logo

 

 


Produkty > Seznam článků > Prevence tvorby plísní a potenciál úspory energie na vytápění

 

 

plíseň v místnosti

Plíseň za skříní.

Regulované větrání = správná vlhkost vzduchu v místnosti = úsporné vytápění

 

Odborník žasne, laik se diví. V praxi to vypadá tak, že zatímco se procesy poškozování budov kumulují kolem oblasti větrání obytných místností více než kolem kterékoliv jiné oblasti stavebnictví, postupně se propracovávají příslušní odborníci stavebních opatření spojených s tepelnou izolací k úctyhodným výsledkům. Heslo zní: zateplit, utěsnit, zaizolovat. Současně však odborníci váhavě přiznávají, že doposud praktikovaná filozofie úspor má také pochybný rub. Na mysli máme narušený vztah k tématu větrání. Co se tedy vlastně děje?

 

Pryč se starými netěsnými okny, vzhůru do nových oken. Náklady na topení se ale přesto zvyšují. Ne, není to hloupý vtip, ale realita. Četná měření, prováděná na konkrétních objektech, odkryla právě tuto skutečnost. Po dvou až třech klimatických cyklech bylo zjištěno místo očekávaných úspor ve vytápění naopak zvýšení spotřeby. Je logické, že majitelé nových oken s mimořádnými těsnícími vlastnostmi vyžadují od svých dodavatelů vysvětlení, provedení kontroly a opravu této zdánlivé závady. Byly provedeny znalecké posudky nových dodaných i stávajících již instalovaných okenních a dveřních prvků: Ve všech případech prokázaly namátkové kontroly výborné hodnoty v oblasti těsnosti a izolace drážek v okenních křídlech, prosklených plochách, rámech, instalačních spárách apod. Výkonnost pro danou zakázku tak byla splněna bez závad a příslušní výrobci oken si tak mohli oddechnout. Přesto ale bylo třeba najít příčinu vedoucí ke zvýšení spotřeby tepla a analyzovat důvody stávajících nedostatků nebo i poškození stavby vlhkostí zdiva a tvorbou plísní.

 

V reklamacích se přitom jednalo o škody a nedostatky, které nelze ze zdravotních a hygienických důvodů brát na lehkou váhu: Místnosti, které byly přitom zkoumány, byly značně poškozeny vlhkostí až do stadia nápadné tvorby plísní. Příčinou byla vysoká vlhkost vzduchu v místnosti a ta vznikla dramatickým snížením množství vyměněného čerstvého vzduchu.

 

Problematika větrání

Většině veřejnosti je nezbytné poskytnout informace o tom, že v každé obývané místnosti dochází k tvorbě vlhkosti: Dýcháním, sprchováním, vařením vlhkost vypařovaná z rostlin, akvária, sušením prádla apod.
plíseň v místnosti

Plíseň na vnitřní stěně.

K zajištění hygienického a zdravého vzduchu a prevencí proti poškození zdiva vlivem vlhkosti s následnou tvorbou plísní musí být relativní vlhkost vzduchu upravena na 40 - 50 %. Pokud není zajištěno dostatečné větrání, zvyšuje se rychle až na 70 %. Dochází k provlhnutí stavebních materiálů zdiva. Přitom je vzduch z pórů vytlačován vodou. Provlhnutím se podstatně zvyšuje tepelná vodivost a snižuje se tak schopnost tepelné izolace. Z hodin fyziky si možná vzpomeneme, že voda má 25x vyšší tepelnou vodivost než vzduch. Utěsněním všech spár a drážek na odvodových stěnách mimo jiné brání vodním párám v prolínání směrem ven. Řízené větrání je tak východiskem pro zdravý a pohodlný život v obytných místnostech.

 

Shrnutí

Utěsněná okna způsobují, že vlhkost se odvádí do obvodového zdiva. Tuto vlhkost lze odstranit pouze vynaložením značné topné energie nebo účinným avšak regulovaným větráním. V opačném případě jsou úspory, dosažené díky oknům, z větší části ztraceny následkem zvhnutí stěn.

 

Řešení - řízené větrání
kontakt

 


Copyright © GAPROJEKTY
úvod nahoru