klíčová slova
logo

 

 GAPROJEKTY > Produkty > Větrání s rekuperací > Možnosti využití

 

 

INVERTER - decentrální systém větrání s rekuperací až 91%.

INVERTER

Spotřeba rekuperačního zařízení je zanedbatelná z hlediska nákladů a významná z pohledu úspory energie potřebné na bydlení.

Kolik čerstvého vzduchu člověk potřebuje? Abyste zajistili dostatečnou výměnu vzduchu v místnostech, zabránili koncentraci škodlivých látek a vzniku plísní, je nutné otevírat okna alespoň 8x denně na 8 minut. To však prakticky není v mnoha případech proveditelné. Potom bychom totiž mluvili o plýtvání, kterému jste díky kvalitní tepelné izolaci chtěli zabránit. Kromě toho se do obytného prostoru spolu s čerstvým vzduchem dostane také hluk, prach, pyl a hmyz

 

Možnosti využití

Novostavby instalace systému do novostavby je jednodušší, protože s osazením ventilátorů se počítá již v projektu a ještě před stavbou je vyřešena elektroinstalace – napájení, ovládání ventilátorů, jejich rozmístění v domě, bytě, budově

 

Dodatečná instalace V tomto případě je systém rovněž vhodný, jelikož nevyžaduje složité instalace potrubních rozvodů, jako je tomu u centrálních systémů. Umístěním větracích jednotek přímo do obvodových stěn není nutná instalace centrálního výměníku a tudíž není potřeba dodatečných stavebních úprav – vytváření technických místností v bytech.

 

 

 

Jak to funguje

Odkaz na stránky společnosti A-Invent.

 
kontakt

 


Copyright © GAPROJEKTY
úvod nahoru