klíčová slova
logo

 

 


Produkty > Seznam článků > Kontaktní zateplení fasády

 

 

zateplování fasády

Termogram - snímek ukazuje tepelný rozdíl stěny suterénu a přízemí.

Pokud se rozhodnete zateplit obvodové stěny domu, měli by jste sledovat následůjící kriteria :

 

 Komplexnost řešení. Vhodný návrh na zateplení by měl zahrnovat úsporu nákladů na vytápění 30 až 35%, odstraňení tepelných mostů bez ztráty obytného prostoru, dlouhodobou ochranu fasády proti povětrnostním vlivům, aplikovatelnost na všechny druhy obvyklých stavebních konstrukcí, systém by měl odpovídat našim i zahraničním normám a příjemnou pohodu vnitřního prostředí v zimě i v létě.

 

 Zateplovací systém. Při volbě zateplovacího systému je nutné brát ohled na vlhkost stávajícího zdiva. Na zdivo suché lze bez problémů polysyrénové desky s akrylátovou omítkou, které mají sníženou paropropustnost, naopak u zdí vlhkých je nutné použít minerální rohož se silikátovou nebo silikonovou omítkou, které jsou paropropustné. Nejčastěji používaným prvkem zateplovacích systémů bývají fasádní desky z expandovaného polystyrenu se sníženou hořlavostí.

 

 Důraz na realizaci. Prvním předpokladem správné realizace je použití systému od jednoho výrobce včetně veškerých sytémových prvků. nelze kombinovat prvky z různých systémů a různých výrobců. Důvodem je kvalita a životnost. Dalším předpokladem je dodržení postupů pří realizaci od výrobce. Především v případě, že firma pracuje se systémem poprvé, je zapotřebí, aby si nechala proškolit pracovníky příslušnou odobou od výrobce. Všichni renomovaní výrobci mají jednoznačně zpracované skladby a technologické postupy aplikace svých systémů. Bohužel velmi často v dnešní době dochází k tomu, že se nahrazují komponenty jinými obdobnými, avšak cenově příznivějšími materiály. Například univerzální stavební lepidla , která jsou jinak vynikající například na lepení keramických obkladů, ovšem jako náhražka speciálních lepidel jsou nevhodá. Ke škodě investorům poruchy těchto úsporných systémů nenastanou ihned, ale až po několika letech, po určitém počtu zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů, obvykle v době, kdy záruka za provedené dílo již vyprší.

 

 Důvěřuj ale prověřuj. Při provádění zateplovacích systémů je třeba kontrolovat dodržování návrhu zateplení podle projektu, technologický předpis výrobce pro provádění, použití materiálů, výrobků výhradně od vybraného výrobce certifikovaného systému, vlastnost podkladu - stěny, zda je suchá, vlhká dostatečně rovný. Dále je to kontrola teploty (při provádění prací nesmí klesnout pod 5°C, desky musí být lepeny beze spár, správné lepidlo atd. V případě nedodržování požadavků vyžádat si návštěvu technika výrobce zateplovacího systému na stavbě.

zateplení domu

Celý dům má vznikat najednou a všechny detaily mají mít své logické tvarování.

Výše uvedené poznatky jsou pouze výběrem určitých zásad. Vždy je třeba nechat posoudit příslušný stav objektu odborníkem a následně provést rozhodnutí o technologii a druhu materiálu. Tato obecná doporučení usnadňují vyvarovat se případným nákladům na opravu.

 

 

 

zdroj: časopis Dům a zahrada, ing L. Brett.
Datum: 19.04.2010

 
kontakt

 


Copyright © GAPROJEKTY
úvod