Profil společnosti

Firma Gaprojekty je zcela ve vlastnictví fyzických osob, které získaly několikaleté zkušenosti v projektování a obchodu v soukromé sféře. Firma se zabývá kompletními dodávkami solárních elektráren. Spolupracujeme s dalšími externími pracovníky, které využíváme pro dílčí odborné práce např. stavebního technika, statika atd.

Fotovoltaické elektrárny ( FVE )

20.02.2009

Jejich základní překážkou je vysoká pořizovací cena, ale díky dotacím od státu a garanci výhodného výkupu energie po dobu až 20 let je zajištěno, že majitel může státu odprodávat výhodnou "zelenou" energii i po době, kdy se vrátily prvotní investice.

Návratnost se pohybuje mezi 7 až 9 roky


Je ovlivněna několika faktory :
 • orientací a sklonem panelů
 • typem panelů, jejich účinností
 • zeměpisnou polohou - počtem slunečních dnů
 • pracovní režimem FVE ( dodávka do veřejné sítě / vlastní spotřeba )
 • pořizovací cenou, výkupní cenou a Zeleným bonusem

Ideální stav


 • fotovoltaické panely otočeny na jih úhel sklonu 30° až 35°
 • nejvíce slunce svítí na poušti, v ČR se podívejte na mapu slunečního svitu
 • u FVE je výhodnější si vyrobenou elektinu sám spotřebovat, ušetříteza elekřinu a inkasujete zelený bonus
 • pořizovací cena je závislá na technologii a typu zařízení, výkupní cenu a zelený bonus určuje jednou ročně stát

Ekonomika FV elektrárny do 30kW v číslech pro rok 2011

cena elektřiny z veřejné sítě3,60 až 4,00 Kč / kWh
výkupní cena elektřiny vyrobené FVE 7,50 Kč / kWh
zelený bonus 6,50 Kč / kWh
úleva na dani rok pořízení FVE, plus dalších 5 let

reálný stav


 • pokud jsou panely odkloněny od jižního směru cca 35°, pokles výkonu je přijatelný
 • během roku se slunce pohybuje mezi 18° a 63° nad obzorem
 • je dobré znát el. spotřebu objektu
mapa slunečního svitu

Technický slovník

>>

mapa slunečního svitu FV elektrárna