klíčová slova
logo

 

 Revoluční novinka ve vytápění

rezonance

snímek jedné z realizací

Princip elektrické rezonance je znám již více než sto let, avšak dosud se používal téměř výhradně ve sdělovací technice, i když v poslední době začíná pronikat do výkonové elektroniky.

 

Co je to rezonance? Rezonance je fyzikální jev, který je univerzálním principem, jenž funguje v celé přírodě. Pro příklad - pokus se dvěma ladičkami: Máme dvě ladičky naladěné na stejnou frekvenci. Postavíme je vedle sebe a do jedné lehce udeříme. Potom první ladičku zastavíme a zjistíme, že se rozezněla druhá ladička. Na podobném principu pracuje rozhlasový přijímač a televize, jenomže přenosovým médiem není vzduch jako u ladíčky, ale elektromagnetické vlny.

 

Elektrická rezonance - je jev při němž dochází k výměně energie mezi kondenzátorem a cívkou. Napětí na kondenzátoru i cívce je proti proudu posunuto o 90°. To znamená, že když se proud cívkou se rovná nule, je na kondenzátoru maximální napětí, kondenzátor má největší energii, kdežto cívka má energii rovnu nule. Po uplynutí čtvrtiny periody je tomu přesně naopak: cívkou teče maximální proud, tj. cívka má maximální energii, zatímco napětí na kondenzátoru je nulové a jeho energie je také rovna nule. A podobně jako u mechanické rezonance můžeme pomocí malé energie ovládat energii mnohonásobně větší. Zvyšováním rezonančního kmitočtu snížením kapacity kondenzátoru se zvyšuje v obvodě napětí ale současně nemění proud. Co to znamená? Příkon zůstává teoreticky stejný, což znamená, že musí růst účinnost, která je dána podílem výkonu ku příkonu.

 

Zde se však dostáváme na tenký led a do sporu s oficiální vědou. Otázka zní: Je možné, aby účinnost přesáhla sto procent? Budeme-li uvažovat čistě teoreticky, žádné omezení neexistuje. Někdo může namítnout, proč tedy stroje s účinností přesahující 100% neexistují, když je totak jednoduché? Ale existují! Pouze nejsou běžně dostupné a většinová společnost jejich existenci nepřipouští, protože to odporuje jejich zkušenosti.

 

Popis rezonance byl převzat z pojednání ing. Kopeckého.

originál článku +

 

Elektrický systém FREEPOWER E3

  Až nyní se dostáváme k úvodnímu nadpisu. V desítkách českých domácností úspěšně pracuje zařízení Freepower E3. Tento systém lze připojit k elektrickým zásobníkum TUV, přímotopným elektrickým konvertorum a také k odporovému podlahovému topení. Technologii je možné zabudovat i do stávajících teplovodních elektrických kotlů, i k soustavám přímotopných elektrických konvektoru, podlahovému elektrickému topení a v neposlední řade k elektrickým zásobníkum TUV.

Zařízení pracuje na principu elektrického rezonančního obvodu a zvedá účinnost stávajících topných tělěs o 100 a více procent. Jeho návratnost je cca 3 roky. Cena zařízení včetně instalace a zapojení se pohybuje v závislosti na výkonu. FREEPOWER E3 je postaven výhradně z českých součástek. Výrobce poskytuje doživotní záruku.

 

 
kontakt

 


Copyright © GAPROJEKTY
úvod nahoru