Radějov - přehrada Lučina

22 - 24.10.2010

Je říjen lesy se barví a opět trávíme podzimní víkend v přírodě. Cílovým místem je přehrada Lučina asi 8km od Strážnice. V páteční večer opět tradiční vyřezávání dýní, sobotní pochod začíná u vypuštěné přehrady, kolem rozhledny Travičná do Tvarožné Lhoty. Pak následuje přesun do hospody v Radějově. Posilněni jídlem zdoláváme poslední úsek zpět k přehradě.

foto foto foto foto foto Tvarožná Lhota - Výletiště

Do rezervace Vojšiské louky jsme se vypravujeme v neděli. Je to komplex luk, rozkládající se mezi rekreační oblastí Lučina, obcí Malá Vrbka a státní hranicí se Slovenskem. Rezervaci představují květnaté louky s roztroušenými hájky, solitérními duby a výskytem četných druhů chráněných rostlin a živočichů. Tuto procházku přírodou jsme ihned umocňujeme obědem, skládajícím se ze zvěřinových specialit. Na závěr výstup na rozhlednu Travičná a pak domů.
Takže opět za rok.

Vojšické louky Vojšické louky foto foto vinárna foto